Nei

Emotioneel evenwicht met NEI

“Weer!” Je kent dat wel, dat je na een gebeurtenis … weer boos bent geworden om bijna niks, … dat je weer bent dichtgeklapt voor een groep, … dat je toch weer naar een sigaret hebt gegrepen, … dat je toch weer zit te snoepen, … dat je weer van alles voor je uit hebt geschoven en tot niks bent gekomen, … dat je nog steeds koffie nodig hebt om wakker te worden,…dat je weer hoofdpijn hebt gekregen, … of last van je rug, … of het zuur, of …Steeds nemen mensen zich voor dingen anders te doen, maar heel vaak lukt het ze niet om effectief te worden. Onze wil alleen blijkt vaak niet genoeg om onszelf te veranderen.

Vrijwel altijd zijn het niet goed verwerkte emoties die ervoor zorgen dat we (onbewust) situaties creëren of in stand houden, die we (bewust) helemaal niet willen. Onbewust saboteren we zo onszelf.

Herken je dit? Zou je van die onverwerkte emoties af willen? Of zou je anderen van onverwerkte emoties af willen helpen? Met Neuro-Emotionele Integratie kan het!

Emotionele blokkades opruimen

Emoties… We hebben een vaag idee over wat ze zijn terwijl ze ons leven voor een belangrijk deel sturen. Dat sturen kan in ons voordeel zijn, maar ook in ons nadeel. Werken emoties eenmaal in ons nadeel, dan kunnen we daar een leven lang last van hebben. Ons onderbewustzijn registreert namelijk, om onszelf te beschermen, alle gebeurtenissen en incidenten, met name de onverwerkte emoties.

NEI, Neuro-Emotionele Integratie, is een simpele methode om niet goed verwerkte emoties op te sporen en te integreren, dragelijk te maken. Herbeleving van de pijnplek is daarbij absoluut niet aan de orde. En uren lang, week na week erover praten ook niet; een trauma heb je vaak in enkele seconden opgelopen, dus het is al heel wat als je er een paar uur voor over moet hebben om ervan af te komen, vinden wij. NEI blijkt snel goede resultaten op te leveren.

Mensen die NEI hebben ervaren, hebben meer inzicht in hun functioneren gekregen. Het is hen gelukt doelen te stellen en te bereiken, en ze zijn zich van hun eigen verantwoordelijkheid in het leven bewust.

Je emotionele realiteit bepaalt wie jij echt bent.

Iets is alleen zoals jij het interpreteert of ooit geïnterpreteerd hebt. Die interpretatie bepaalt dus je realiteit. Let wel: je emotionele realiteit. En dat is de realiteit die je gedachten en gedragingen bepaalt. Een metaforisch voorbeeld:
Stel dat je bang bent voor honden. Honden zijn niet eng, jij vindt ze eng (emotionele realiteit). Het kan zijn dat je in je jeugd een keer gebeten bent en nu ben je nog steeds bang dat het weer gebeurt. Je wilt niet bang weglopen, je wilt op zijn minst de keuze hebben om te kunnen blijven staan. Maar door de emotionele blokkade sla je telkens weer op de vlucht.
Is het niet fysiek, dan toch zeker emotioneel, want je hebt in je psycho-energetisch geheugen ooit opgeslagen dat honden eng zijn. Je hebt geen keuze.

NEI kan je helpen je keuze terug te vinden. Je gaat kijken naar je emotionele realiteit om daar emotionele blokkades op te ruimen. Met een spiertest, die werkt als een soort leugendetector, kan je onderbewuste antwoord geven op een reeks gestructureerde vragen. En het zijn die antwoorden die je nodig hebt om te kunnen zijn wie je in je kern wilt zijn.
Bijvoorbeeld iemand die niet bang is voor honden.
Die test vertelt ons wanneer een bepaalde blokkade is ontstaan, welk incident en welke emotie(s) daarbij hoorden. Door NEI kunnen we het trauma integreren en loslaten, zodat het onderbewuste er niet langer door gesaboteerd wordt.
NEI maakt dus vrij!

Therapeut: Willem

Reacties zijn gesloten.