Huisregels

Wij heten u van harte welkom op Het kleine Paradijs.

Bij ons gelden onderstaande huisregels

Aan- en afmelden:

De aankomsttijd is tussen 14.00 en 17.00 uur. U dient zich te melden bij het privéwoonhuis.
Indien de aankomst plaats vindt buiten de aankomsttijden, dan dient dit vooraf te worden aangekondigd.
Bij last minute reserveringen dient u direct bij aankomst contant te betalen ( geen pinautomaat aanwezig ). Bij vroegtijdig vertrek zal er ongeacht de reden geen restitutie van het reeds eerder betaalde plaats vinden.
Wij stellen het op prijs als u zich bij vertrek ook afmeld.

Betaling:

Indien de totale kosten minder bedragen dan € 300,- , dient het volledige bedrag binnen drie dagen na de boeking te zijn voldaan.
WIJ ADVISEREN U OM EEN ANNULERINGSVERZEKERING AF TE SLUITEN BIJ Bank, ANWB of Assurantiekantoor, voor allerlei onvoorziene omstandigheden! Wij zijn té kleinschalig om dit voor onze gasten te kunnen dragen.

Parkeren:

Bij aankomst kunt u even laden en lossen op het terrein. Daarna parkeert u de auto op de grasstrook langs de waterkant of op een door ons aangewezen plaats.
Fietsen stallen op het pleintje bij de hoofdaccommodatie.

Rust:

Het kleine Paradijs verlangt van haar gasten respect voor planten, dieren, medegasten en stilte.
Om ieders rust te garanderen is Het kleine Paradijs voetbalvrij en ditzelfde geldt voor andere lawaaimakende balspelen.
Buiten geen hoorbare audio – en videoapparatuur en ringtones van mobiele telefoons.
Het gebruik van muziekinstrumenten kan in sommige gevallen, na overleg met de beheerder, worden toegestaan.
Afhankelijk van de windrichting kan er wel eens onnatuurlijk omgevingslawaai doordringen van landbouwverkeer, vliegtuig of jaarlijks dorpsfeest.
Tussen 11.00 u. en 14.00 u. zijn wij ten behoeve van de gasten genoodzaakt enige schoonmaak -en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

Na 22.00 uur is er algehele stilte.

Roken en alcoholgebruik:

Alle vertrekken zijn rookvrij en het gehele terrein moet vrij blijven van sigarettenafval.
Alcoholmisbruik welk onaangepast gedrag bewerkstelligd wordt niet getolereerd.

Vuilnis:

Help mee ons terrein, toiletgebouw, ‘bibliotheek’ en inventaris schoon te houden.
Wij doen aan afvalscheiding, helpt u ons mee om een bijdrage te doen aan het milieu.
Bij de entree staan de grijze vuilniscontainers, bedoeld voor huisvuil in gesloten plastic zakken. Ook op het terrein staan diverse ijzeren containers voor afval, welke regelmatig door ons worden geledigd.
Op de parkeerplaats staan containers voor glas, oud papier en GFT afval.
Grof vuil dient u in uw eigen woonplaats aan te bieden.
Na afmelding laat u uw onderkomen achter, zoals u het bij aankomst heeft aangetroffen
en de vuilnis gescheiden in de desbetreffende containers gegooid.

Sanitair:

U helpt ons en uzelf door het sanitair iedere keer weer netjes achter te laten voor de volgende gebruiker.
Na gebruik van douche / toilet de verlichting uitdoen.
Afval in de afvalbakjes doen.
Deur altijd achter u sluiten, i.v.m. insecten en ’s winters om bevriezing te voorkomen.

Huisdieren:

In verband met de hygiëne kunnen wij geen huisdieren toelaten.

Energieverbruik:

Het terrein wordt binnen de mogelijkheden zoveel mogelijk op een natuurvriendelijke manier beheerd, waarbij deels gebruik gemaakt wordt van zonnecollectoren, groene stroom, ecologische schoonmaakmiddelen, afvalscheiding en waterbesparing. Dit kan door u worden ondersteunt.
Daarom:
Licht uitdoen wanneer u niet in een ruimte verblijft.
Kachels uit bij afwezigheid.
Deuren altijd achter u dicht doen.
Verspil nooit onnodig water bij douchen, afwassen.

 

Barbecue:

Na overleg kan dit op een geschikte plek worden gedaan.

Gasten:

Door de kleinschaligheid van de locatie is het niet toegestaan om gasten uit te nodigen.
Ons terrein leent zich niet voor feestjes.

Aansprakelijkheid:

Wij zijn nooit aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, verlies, persoonlijk letsel, materiele schade of schade / letsel van welke aard dan ook die is ontstaan tijdens uw verblijf op Het kleine Paradijs.
De gast is wel aansprakelijk voor welke schade dan ook die hij/zij aanricht tijdens zijn/haar verblijf.

Klachten:

Wilt u onvolkomenheden, gebreken aan materiaal, interieur, sanitair tijdens uw verblijf aan ons doorgeven zodat wij een kans hebben deze zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Reacties zijn gesloten.