Ceremonieën en rituelen

Er is een groeiende behoefte om op een originele manier stil te staan bij de overgangsmomenten van ons leven door middel van  ceremonieën en rituelen.

Veel mensen zijn niet aangesloten bij een geloofsgemeenschap maar voelen wel de behoefte om stil te staan bij bijzondere gebeurtenissen in de vorm van ceremonieën en rituelen. Momenten van geboorte, huwelijk en sterven zijn daar bekende voorbeelden van. Maar er zijn ook andere speciale gelegenheden en overgangsmomenten die alleen of samen met goede vrienden of familie kunnen worden gevierd. Door het creëren van ceremoniën en rituelen kiezen we er voor om onze spiritualiteit te erkennen, te verdiepen evenals de verbinding met onszelf en anderen.

Door de geschiedenis heen zijn er altijd al ceremonieën en rituelen geweest. Zo geven zij betekenis aan het vieren, markeren of zinvol maken van de veranderingen die we ervaren binnen de complexiteit van onze emotionele levens. Ceremoniën hoeven niet vanuit een bepaalde traditie afkomstig te zijn.

We hebben de hiërarchie van een georganiseerde religieuze vorm niet nodig om vanuit ons hart ceremoniën te houden en her te beleven. Zo kunnen we oude woorden zoals toewijding, ritueel, communie, zegening, gebed en initiatie opnieuw interpreteren.

De weg om een ceremonie te creëren is om in de stilte te gaan.

De intentie is om een deel van ons leven te eren. Een ceremonie brengt mensen bijeen en verbind hen. In onze moderne levensstijl is de vitale behoefte van samen Zijn, vaak verloren gegaan.

In het anders zo hectische bestaan, helpt het ons om stil te zijn en de voortgang van tijd en gebeurtenissen op te merken.

Het staat ons toe om spirituele verbinding te vinden en onze innerlijke kracht te voeden.

Een ceremonie geeft kracht en inspiratie in het moment van NU.

We kunnen op Het kleine Paradijs gebruik maken van bijzondere ruimtes binnen en buiten, het labyrint en een klein eilandje.

Geïnteresseerd voor een ceremonie op maat?

Neem vrijblijvend contact op via de [contactpagina]

Overgangsritueel van de basisschool naar middelbaar onderwijs of als introductie van het middelbaar onderwijs

Een bijzondere manier om de overgang van een voorbije naar een nieuwe situatie op een integere en originele wijze te markeren. De leerlingen van basisschoolgroep 8 of middelbaar onderwijs klas 1, komen samen met hun leerkrachten op een bijzonder mooie plek, even buiten de sfeer van school om. Of afscheid van elkaar nemen, wat door kinderen als iets persoonlijks, moois en ontroerends kan worden ervaren. Of de kennismaking in de nieuwe groep op een bijzondere manier omlijsten.

[Klik hier] voor een uitgewerkt voorbeeld programma

 

 

Reacties zijn gesloten.